Rješenjem Općinskog suda u Sanskom Mostu potvrđena je optužnica protiv Farisa Hasanbegovića načelnika Općine Sanski Most.

Optuženom se stavlja na teret da je dana 21.01.2021.godine kao službena osoba, načelnik Općine Sanski Most svjestan da svoja ovlaštenja koristi kako bi pribavio korist D. M. stvorio formalne uslove kako bi zaposlio D. M. na radno mjesto Viši referent i likvidator u Službi finansija, trezora i zajedničkih poslova Općine Sanski Most, a znajući pri tom da D. M. ima završenu elektrotehničku školu, donio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općine Sanski Most.

Istim Pravilnikom je dodao kao uslov u pogledu stručne spreme za navedeno radno mjesto da kandidat pored ekonomske škole mora imati završenu elektrotehničku školu iako je znao da ta stručna sprema ne odgovara opisu poslova za radno mjesto Višeg referenta i likvidatora.

Nakon izmjene Pravilnika optuženi je raspisao Javni oglas za prijem namještenika na navedno radno mjesto i donio rješenje o prijemu namještenika u radni odnos te na taj način pribavio korist D. M. u vidu zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

Dakle,optuženi je kao službena osoba, načelnik Općine Sanski Most svjesno iskoristio svoja službena ovlaštenja i na taj način pribavio drugom korist čime je počinio krivično djelo iz člana 383.stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH.