Budući da se tokom prijepodneva došlo do nestanka električne energije u pojedinim dijelovima grada, Gradska uprava Prijedor je dobila informaciju iz preduzeća Elektroprenos BiH , odnosno Srđana Mazalice , rukovodioca Operativnog područja Banja Luka.
Njegovu izjavu prenosimo u cjelosti:

” Jutros u 8,21 časova došlo je do kvara na 20 < kV > dalekovodu Tukovi na provodnom izolatoru. Navedeni kvarovi se povremeno dešavaju i taj kvar nema nikakve veze za potencijalnom opasnošću od poplava i nema nikakvog razloga za zabrinutost u smislu prirode tog kvara.
Istovremeno, ispada i srednjenaponski vod, 20 < kV > Brezičani i da bi se otklonili kvarovi na ova dva odvoda bio je potreban zastoj 20 < kV > sabirnica dakle svih potrošača koji se napajaju iz trafo stanice 110 na 20 < kV > Prijedor 3.
Dogovoreno je sa Elektrodistribucijom / Elektro Krajinom Prijedor zastoj sabirnica koji je trebao početi u 11,30 časova i čekali smo određeno vrijeme da Elektro Krajina izvrši određene modifikacije u svojoj srednjenaponskoj mreži kako bi što manje potrošača koji se napajaju sa trafo stanice Prijedor 3 ostalo bez napajanja. Radovi su u toku i uskoro bi trebali biti završeni, nakon čega će se uspostaviti napajanje svih potrošača.
Kada je u pitanju ta trafo stanica, nedavno je potpisan ugovor o nabavci izolacionih navlaka za srednjenaponske rasplete kojima će se onemogućiti havarije koje su se i ranije dešavale vezane za ovaj transformator, a iduće godine je u planu potpuna rekonstrukcija navedene trafo stanice.

Kabinet gradonačelnika Prijedora