Priča o tome da vlasnik firme Stolarija Stjepić iz Drijenče koja pripada općini Čelić svoju proizvodnju seli iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, odnosno u Lopare, poprima nekoliko dimenzija. Dok on za pozadinu navodi i moguću nacionalnu konotaciju, načelnik Čelića tvrdi da je u sve umiješana politika.

Naime, Bosnom i Hercegovinom je odjeknula priča o tome da je Vinko Stjepić, vlasnik stolarske firme donio odluku o tome da svoju proizvodnju preseli iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, odnosno iz Čelića u Lopare.

Kao razlog navodi ignorantski odnos od lokalne vlasti, posebno načelnika Čelića Admira Hrustanovića, vidjevši moguću pozadinu i u nacionalizmu. No, čelnik čelića sve navode negira, ističući da je u ovu priču umiješana politika.

Stolarija Stjepić osnovana je 2003. godine i trenutno zapošljava 15 osoba, tvrdi to vlasnik Vinko Stjepić, koji ističe da su u protekle dvije godine ovaj privredni subjekt u dva navrata zadesile poplave, dok je jednom firma pretrpjela i požar.

Optužbe na račun načelnika

Vlasnik navodi da adekvatnu pomoć od lokalne vlasti u Čeliću nisu dobili, a kao ruka spasa im se jedino našla ona iz susjedne općine Lopare, posebno od tamošnjeg načelnika Rade Savića. Upravo u ovu lokalnu zajednicu u Republici Srpskoj Stjepić kaže da će preseliti svoju proizvodnju jer mu, kako tvrdi, rad otežavaju iz Općine Čelić.

“U protekle dvije godine moj privredni subjekt su zadesile elementarne nepogode, odnosno poplave dva puta i požar. Od lokalne zajednice sam očekivao pomoć, da će barem popraviti pristupni most ka mojoj firmu, čiju gradnju sam sa susjedom finansirao te sam dobio informaciju da će Općina Čelić, to jeste načelnik Admir Hrustanović, budžetskim sredstvima finasirati djelimičnu rekonstrukciju. Načelnik svojom aktom od 9. juna 2023. godine donosi naredbu o sanaciji mosta kod stolarske radionice Stjepić, ali moja radost trajala je manje od jednog dana jer je načelnik donio izmjenu naredbe, čime je odlučio da ne izvrši i ne pomogne u rješavanju nastalog problema za moju firmu”, tvrdi Stjepić.

On ističe da njegova firma redovno isplaćuje plate i doprinose radnicima, kao i druge namete, poput doprinosa za protupožarnu zaštitu, vodne naknade, obaveze za elementarne nepogode te općinsku komunalnu naknadu koja se direktno tiče budžeta i priliva Općini Čelić.

Dodaje da 90 posto svoje proizvodnje izvozi, naglasivši da je na prostoru cijele općine jedini Hrvat koji je vlasnik obrta te da je jedan od tri najveća izvoznika u ovoj lokalnoj zajednici.

“Kod požara koji je zahvatio moju firmu, gdje sam imao štetu veću od 60 hiljada KM, prvi su stigli vatrogasci iz Lopara (Republika Srpska) i načelnik općine Rado Savić. Jedina pomoć od Općine Čelić je bila dolazak vatrogasne jedinice 20 minuta nakon ugašenog požara, a niko drugi od lokalne zajednice se nije udostojio niti da pozove, a kamo li da ponudi neku vrstu pomoći”, kaže Stjepić.

Dva druga događaja, koji se vežu za poplavu iz ove i prethodne godine su rezultirali ukupnom štetom od okvirno 160 hiljada KM, a kako navodi Stjepić, ni ovaj put niko iz Općine Čelić ga nije kontaktirao.

“S obzirom da u ovako teškim trenucima imam podršku i pomoć od susjedne općine Lopare, dok ona izostaje u mojoj matičnoj općini Čelić te ni od načelnika Admira Hrustanovića nemam nikakvu pomoć, ne znajući pravi smisao i razloge apstinencije, mogu samo pretpostaviti da se radi o smetnji što sam poduzetnik hrvatske nacionalnosti ili možda nije zadovoljan da se privredna aktivnost dešava na prostoru ovog dijela općine, odlučio sam se na težak, ali za mene jedini korak. Zatvorit ću privredni subjekt i idem u općinu Lopare, gdje me ljudi očekuju i gdje će doći i do novog upošljavanja”, dodaje Stjepić.

Negiranje načelnika Čelića

S druge strane, načelnik Čelića Admir Hrustanović, negirao je sve optužbe koje mu nameće Stjepić. U razgovoru za Klix.ba je kazao da pozadina ove priče sa sobom izgledno ima i političku konotaciju.

“Moj prvi savjetnik je iz Drijenče i on dolazi iz reda hrvatskog naroda, tako da zaista nema mjesta istini u priči o tome da se neko zapostavlja jer je Hrvat. Ova priča ima političku pozadinu jer bitno je znati da je Stjepić bio tri puta zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Čelić, u prošlom sazivu vlasti koja je smijenjena 2020. godine. Također, prelazak firme u RS je najavio i 2015. godine, od kada ima kupljenu pilanu u Loparama”, tvrdi Hrustanović.

Kada je riječ o sanaciji mosta, koji se nalazi u neposrednoj blizini Stjepićeve radionice, Hrustanović je naveo da se i pored činjenice po kojoj Općina Čelić još uvijek nije dobila nijednu marku vezano za sanaciju štete od poplava, pristupilo izradi potpornog zida uzvodno do mosta.

“Izrada ovog potpornog zida, koji košta 70 hiljada KM, predstavlja preduslov za radove na mostu. Pored toga, mi u sanaciju mosta objektivno ne možemo krenuti jer još uvijek nemamo obezbjeđena novčana sredstva za tu namjenu. Općina Čelić još nije dobila niti jednu konvertibilnu marku za sanciju nastale štete usljed poplava. Zbog toga u odluci o sanaciji je naglašeno da će se radovi izvesti kada se obezbijede finansijska sredstva”, naglašava Hrustanović.

Hrustanović je na kraju kazao da je ova općina uvijek otvorena za sve privredne subjekte jer upravo jedan od glavnih ciljeva im je ekonomsko jačanje i razvoj ovog kraja BiH.