Kozara je veoma atraktivna tokom svakog godišnjeg doba, a posebne boje pijene pažnju u jesen.

Prelijepe fotografije Kozare zabilježio je Mladen Trivunić.