Od te cifre, 125,5 miliona KM je nominalna vrijednost potraživanja, dok se ostatak od 54,1 milion KM odnosi na obračunate kamate.

O čijim je konkretno dugovima riječ, nije poznato. U javnom oglasu IRB poziva potencijalne kupce da se prijave na učešće na tenderu i pošalju pismo namjere.

Tek nakon što potpišu ugovor o povjerljivosti i uplate 200.000 maraka dobiće pristup sobi sa podacima u kojoj se nalazi dokumentacija o kreditima, sredstvima obezbjeđenja, izvještaje o procjenama vrijednosti sredstava obezbjeđenja, te postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima.

Nakon toga imaće kratak rok da dostave obavezujuću ponudu.

U slučaju da se odluče za učešće na tenderu, moraće da uplate predujam od 2,5 miliona maraka.

Generalno, riječ je o 41 ugovoru o zajmu, sa 37 dužnika, čija je vrijednost bez kamata 125,5 miliona KM.

Od tog broja, 19 ugovora vrijednih 88,4 miliona KM je obezbijeđeno založnim pravom na nekretninama, a četiri čija je vrijednost 1,8 miliona, založnim pravom na opremi i ostaloj pokretnoj imovini.

Osam ugovora o zajmu čija je vrijednost 18,4 miliona maraka je obezbijeđeno založnim pravom na nekretninama, opremi i ostaloj pokretnoj imovini dok deset ugovora „teških“ 16,9 miliona KM nije obezbijeđeno ovim instrumentima.

Sva imovina koja je založena kao obezbjeđenje potraživanja iz portfelja se nalazi u Republici Srpskoj.

U IRB-u pojašnjavaju da potraživanja može kupiti svako ko je za to registrovan, a da usput nije povezan sa dužnikom.

„Tenderskom dokumentacijom je predviđeno da IRBRS kupcu trajno prenosi potraživanja iz portfelja kao i sve rizike i koristi po tom osnovu, u skladu sa čim na kupca prelaze i sva pripadajuća sporedna prava“, pojašnjavaju oni.

Napominju da ne daju garancije za naplativost potraživanja koja su uključena u portfelj, kao ni za kvalitet sredstava obezbjeđenja.

Podsjećamo, CAPITAL je u junu ove godine najavio prodaju potraživanja Fonda za razvoj i zapošljavanje.

Ni tada, kao ni danas, nisu otkrili o čijim je dugovima riječ.

(Capital)