Humano Brdo je sa svojim članovima i donatorima darovalo četiri novorođenčeta

Po dvije bebe su rođene u Bičćanima i na Hambarinama. U Bišćanima su Fikić Ernest i Zerine dobili drugo dijete, dječaka Kerima i on je darovan sa 150 eura, Ramulić Adnan i Nermina dobili su četvrto dijete, djevojčicu Nejlu i ona ja darovana sa 200 eura. U Hambarinama su Hamulić Anel i Arijana dobili prvo dijete, dječaka Adina, i on je darovan sa 100 eura, dok su Beriša Ferdi i Serđana dobili sedmo dijete, dječaka Malejka, i on je darovan sa 200 eura.

Djeca su najveće bogatstvo. Častitamo svima na prinovama.

Naka su nam dječica živa i zdrava sa svojim roditeljima i da ih uvijek sreća prati.

Tim Humanog Brda 2010
Postanite naš član i pomozite svojim sugrađanima!
humano.brdo@live.at
HUMANO-BRDO.COM