Očekuje se da će novi godišnji plan za održavanje, zaštitu i rehabilitaciju puteva i ulica gradska Skupština usvojiti na martovskom zasjedanju. Nakon toga uslijediće redovno proljetno održavanje puteva. Još uvijek je na snazi zimsko održavanje, a toplo vrijeme omogućava nesmetane radove i hitne intervencije.

“U toku je završna procedura javne nabavke za redovno održavanje puteva i ulica sa makadamskim i asvaltnim kolovoznim zastorom tako da ćemo u narednom periodu imati izabranog izvođača za tu vrstu radova. Moram napomenuti da je sad na snazi zimsko održavanje puteva i ulica, koje traje od 15. novembra do 15. marta.

Ovo što smo radili su hitne intervencije na onim područjima, mjestima i putevima gdje procijenimo da je ugroženo bezbjedno odvijanje saobraćaja”, ističe Branko Švraka, šef Odsjeka za komunalne poslove i zaštitu životne sredine

“Ljubijska ulica” u Gomjenici povezuje ovu mjesnu zajednicu sa Čarakovom i Hambarinama. Zbog velike prometnosti i nepovoljnih vremenskih uslova, makadamska podloga zahtijeva češće održavanje. Na zadovoljstvo mještana, današnjom sanacijom puta omogućena je brža i kvalitetnija komunikacija između pomenutih mjesnih zajednica. “Da vam kažem da je za svaku pohvalu gradskoj upravi ovaj vid radova i nasipanja ovih makadamskih puteva. Ovaj put koji povezuje Gomjenicu prema naselju Čarakovo i Hambarine veoma je koristan jer ima jednu malo veću frekvenciju saobraćaja. S obzirom na loše vremenske uslove, ovaj put veoma brzo propada i sanacija uvijek dobro dođe”, kaže mještanin Gomjenice Marinko Pavlović.

U Odsjeku za komunalne poslove i zaštitu životne sredine pojašnjavaju na koji način je održavanje puteva podijeljeno po prioritetima. “Napominjem da smo u proteklom periodu, zato što su vremenski uslovi dozvolili, radili održavanje i hitne intervenicije na putevima prvog prioriteta. To su putevi kojima saobraćaju autobuske linije. Dalje smo puteve podijelili na drugi prioritet, to su ostali nekategorisani lokalni putevi od značaja za grad Prijedor. Treći prioriteti su nam putevi u mjesnim zajednicama, a to su nekategorisani putevi i zaseoci u mjesnim zajednicama”, kaže Švraka.

Gradskim budžetom predviđeno je da se u ovoj godini za održavanje makadamskih puteva izdvoji 850.000, a za održavanje asvaltnih puteva 400.000 maraka. Takođe je predviđeno da se isti iznos obezbijedi za održavanje makadamskih i asvaltnih puteva i u narednoj godini, što je ukupno 2,5 miliona maraka.

Z.S. / Kozarski