Fond zdravstvenog osiguranja RS (FZO RS), u skladu sa odlukom Vlade RS, omogućio je da zdravstveno osiguranje u narednih 60 dana imaju i građani koji nisu osigurani, ali su poslodavci dužni da izmire svoje zakonske obaveze u navedenom periodu.

Inače, Vlada Republike Srpske je donijela odluku da se građanima koji su ostali bez zdravstvenog osiguranja nakon ukidanja vanredne situacije omogući da koriste prava iz oblasti zdravstvene zaštite u prelaznom periodu do 60 dana.

“Međutim, ova odluka ne znači da poslodavci ne treba da izmiruju svoje obaveze niti da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja. Sada je potrebno da poslodavci shvate da im se izlazi u susret i da iskoriste ovaj prelazni period da izmire svoje zakonske obaveze kako ne bi ispaštali radnici i njihove porodice”, navode iz FZO RS.

Pozvali su građane koji i nakon tri godine nisu regulisali svoj status osiguranja, da je krajnje vrijeme da se po nekom od brojnih predviđenih osnova prijave na osiguranje, jer je bilo više nego dovoljno vremena da regulišu svoj status osiguranja.

Inače, Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakonom o doprinosima jasno je definisano ko koju kategoriju građana prijavljuje na osiguranje i ko je dužan da plaća doprinose.

“Tako da je rok od 60 dana period koji poslodavci treba da iskoriste kako bi u Poreskoj upravi provjerili pravo stanje svojih obaveza kada su u pitanju doprinosi za zdravstveno osiguranje. Kada se uplate doprinosi FZO RS tu uplatu u sistemu vidi dan ili dva nakon uplate, zbog čega je važno da se doprinosi plaćaju pravovremeno, kako je predviđeno zakonom, a ne u zadnji čas”, ističu iz Fonda.

Dodaju da je važno da osiguranici znaju da, kada se uplate doprinosi, Fond “pušta” osiguranje na period od dva mjeseca.

“Prema tome, poslodavci imaju dovoljno vremena da obaveze izmiruju na vrijeme, kako bi osigurana lica imala u kontinuitetu osiguranje”, navode iz Fonda.

Napominju da je Fond u protekle tri godine zbog vanredne situacije finansirao zdravstvenu zaštitu i za neosigurane građane, ali da su konstantno pozivali građane da regulišu svoj status osiguranja i da se ne oslanjaju na vanrednu situaciju, kako ne bi ostali bez prava iz zdravstvenog osiguranja po okončanju vanredne situacije.

Nezavisne