Zbog redovnog godišnjeg održavanja sutra će u periodu od 09 do 13 sati bez struje biti:

Kasarna Travna Kosa, reoetitor Lisina i ostali predajnici medijskih kuća koji se nalaze na Lisini.

Carinski terminal i kuće iza Tropika i carinskog terminala bez struje će biti od 9 do 11i30h, a razlog je sumarno mjerenje.