Završeni su radovi na rekonstrukciji i prespajanju dijela vodovodne mreže u Ulici Mitropolita Petra Zimonjića u naselju Pećani.

Izvršena je zamjena glavnog cjevovoda profila DN 200 u dužini od 190 metara od ulaza u ulicu do mosta i rekonstrukcija fazonskih komada u dva glavna čvorišta.

U ranijem periodu izvršena je rekonstrukcija drugog dijela ulice u dužini od oko 100 metara.

Vodovod Prijedor