Zanatsko-preduzetničko udruženje grada Prijedora održalo je izbornu sjednicu Skupštine, na kojoj je imenovano novo rukovodstvo i utvrđeni prioriteti rada u narednom periodu. Za novog predsjednika Skupštine izabran je Goran Dakić, koji je istakao da je važno motivisati mlade ljude da se bave preduzetništvom.

– Naš prioritet je uvijek da privučemo što više novih preduzetnika. Da imamo što bolju saradnju na lokalnom i republičkom nivou, da bismo ljudima olakšali i dali uputstva kako da pristupe preduzetništvu. Da bi im dali savjete, otvorili smo kancelarije u Novom Gradu/Bosanski Novi, Bosanskoj/Kozarskoj Dubici i Bosanskoj Kostajnici, tako da smo u tom segmentu dosta aktivni – rekao je Dakić.

– Već duži period preduzetništvo je suočeno sa problematikom parafiskalnih nameta – naglasio je dosadašnji predsjednik Skupštine Udruženja Darko Bosančić, dodajući da je jedan od prioriteta da se malim preduzetnicima olakša poslovanje.

– U izradi je novi zakon o preduzetništvu koji treba da bude usvojen najvjerovantije u šestom mjesecu. On se nešto razlikuje od starog zakona, a njegova primjena trebalo bi da počne početkom iduće godine. Takođe, sad je u opticaju nova fiskalizacija, dodatno da kažem opterećenje za one preduzetnike koji su ranije bili oslobođeni takvih troškova, tako da ćemo morati tu ponovo da se angažujemo da izvršimo neke promjene i da određena zanimanja oslobodimno te fiskalizacije – istakao je Bosančić.

Prema podacima Udruženja, u Prijedoru je registrovano 1577 malih preduzetnika koji zapošljavaju oko tri hiljade radnika. Prosječna starost zaposlenih je 46 godina, a 66 posto je muška radna snaga.

Kozarski