Osnovnoj školi u Gomjenici potrebna je dogradnja fiskulturne sale za koju će Grad Prijedor izdvojiti 300 000 KM.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora je 256.410 KM bez poreza na dodatu vrijednost.

Sve ponude za ovaj ugovor potrebno je poslati do 05. aprila, a uslov je najniža cijena radova. Rok za realizaciju radova je 3 mjeseca.

 

Prijedor24.com