Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o korištenju 39 miliona KM iz Evropskog fonda za Bosnu i Hercegovinu kojim je upravljala Razvojna banka Njemačke (KfW), a koji prestaje raditi 31. decembra 2023.

Sredstva od 24 miliona KM, koja pripadaju BiH po osnovi učešća u tom fondu, bit će doznačena 31. decembra 2023. na račun Ministarstva finansija i trezora BiH koji je otvoren kod Centralne banke BiH, a preostalih 15 miliona KM sukcesivno će biti dostavljano na polugodišnjem nivou do kraja 2025.

Sredstva će sukladno prijedlogu KFW-a biti na raspolaganju nadležnim entitetskim, kantonalnim i institucijama Brčko distrikta BiH za projekte energetske učinkovitosti u javnim objektima.

Ta sredstva će biti raspoređena u omjeru 61,50 posto za FBiH, 37,50 posto za RS.

Fena