created by dji camera

Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš i šef Odsjeka za budžet grada Prijedora Aleksandar Petrović su u Banjaluci potpisali ugovor o finansiranju realizacije Projekta “Izgradnja i adaptacija javne rasvjete u gradu Prijedoru”, čija je vrijednost 15.000 KM.

Ugovor je potpisan s ciljem podizanja bezbjednosnog ambijenta i zaštite stanovništva, te će u skladu s tim biti osigurana javna rasvjeta u gradskim i prigradskim dijelovima grada Prijedora, saopšteno je iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Sekretarijat svake godine priprema Program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica i praćenja migracionih procesa kojim se raspoređuju sredstva odobrena budžetom Republike Srpske.