U posljednja dva dana ponovo je došlo do zamućenja rijeke Blihe, koja je dobila neprirodnu sivu boju i radi se o još jednom u nizu sličnih ekoloških incidenata koji se periodično ponavljaju već duže vrijeme.

Ovome prizoru mogli su svjedočiti posjetioci vodopada Blihe, koji su bili neugodno iznenađeni ovakvim prizorom, kaže direktor Turističke zajednice općine Sanski Most Edis Rasavac.

On je potvrdio je da je ponovo došlo do zamućenja te se pita do kada će nadležne inspekcije skrivati pogled od ovoga problema. Inače, treba istaći kako je ovaj vodopad prošle godine zabilježio oko 50.000 turističkih posjeta.

“Poduzećemo odgovarajuće radnje i o svemu ponovo obavijestiti nadležne inspekcije i institucije, prije svega Ministarstvo za turizam i zaštitu okoliša Federacije BiH. Od njih smo nedavno dobili uvjeravanja da će aktivirati inspekciju za prirodu kada se radi o ovome problemu”, kaže Rasavac. Dodaje kako ih posebno uznemirava ova pojava jer se bliži početak ovogodišnje turističke sezone.

Ovakvi događaji uznemiravaju ovdašnju javnost, a posebno ljubitelje prirode i ekologe.

U dosadašnjim slučajevima utvrđeno je kako su razlog zamućenja eksploatacioni radovi na iskopavanju mrkog uglja na obližnjim rudokopima tokom kojih dolazi do odlaganja jalovine u lokalne potoke koji se potom ulijevaju u rijeku Blihu.

Razlog je ispuštanje krečnjačkog vapnenca u riječno korito, zbog čega Bliha dobija neprirodnu bijelu ili sivu boju. U Općinskoj inspekciji su nas ranije informisali kako su u svim dosadašnjim slučajevima postupali u skladu sa zakonskim nadležnostima, te da su ovakve događaje prijavljivali nadležnoj federalnoj inspekciji koja je zadužena za kontrolu vodotoka.

Ekolozi kažu da se zbog taloženja krečnjaka na riječnom dnu mijenja korito rijeke, te da je time ugrožena autohtona riječna flora i fauna. Rijeka Bliha je desna pritoka Sane, a na njoj se nalazi vodopad koji predstavlja jedinstvenu turističku atrakciju na ovim prostorima.