U cilju prezentacije operativnih sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na glavnom poligonu OSBiH za obuku na Manjači danas od 12.00 sati će biti organiziran Dan za posjetioce

Jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) iz sastava 6. pješadijske brigade i 5. pješadijske brigade, podržane elementima jedinica borbene podrške OSBiH, od 23. do 29. septembra na glavnom poligonu OSBiH za obuku Manjača realiziraju vježbu “Dinamičan odgovor 23-6/5” u kojoj će biti realizirano ocjenjivanje učesnika vježbe od certificiranih ocjenjivača prema NATO OCC E&F konceptu.

U cilju prezentacije operativnih sposobnosti Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, na glavnom poligonu OSBiH za obuku na Manjači danas, sa početkom od 12.00 sati, bit će organiziran Dan za posjetioce (DV Day), na kojem se očekuje prisustvo visokih domaćih i međunarodnih zvaničnika.

Prema protokolu prijem posjetioca i predstavnika medija i odlazak na Glavni poligon za obuku planiran je od 12.00 do 12.45 sati. Od 13.00 do 13.30 planirana je prezentacija i praćenje vježbe, dok su izjave za medije zakazane od 13.30 do 13.45 sati.

Organizator preporučuje dolazak predstavnika medija na glavnu kapiju kasarne “Mika Bosnić” na Manjači, kako bi imali dovoljno vremena za organizirani odlazak na glavni poligon za obuku, s ciljem praćenja realizacije planiranih aktivnosti, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću OSBiH.