Lijepo vrijeme bilo je motiv za realizaciju nekoliko projekata uglavnom u povrtaničkim naseljima odnosno mjesnim zajednicama i ulicama u gradu na Sani.

Do sada je projektom obuhvaćeno 6 mjesnih zajednica te 6 putnih pravaca i ulica, a ukupna vrijednost radova je pola miliona KM. 500.000 KM.

Od toga je 250 hiljada utrošeno u kozaračka naselja.


Cjelokupna sredstva su odobrena iz budžeta RS.

Iduće sedmice trebali bi biti započeti radovi na vodovodu Horići u naselju Hambarine, dok bi nakon priliva sredstava i odbabira najboljeg ponuđača trebala biti asfaltirana i ulica Redžići u Čarakovu.

Prijedor24.com