Bosna i Hercegovina nastavlja s koracima prema europskim integracijama, što je potvrđeno na dvije telefonske sjednice Vijeća ministara. Na sjednicama su usvojene ključne informacije o održavanju sedmog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost između BiH i Europske unije (EU), te je također utvrđen Prijedlog sporazuma o upravljanju između Njemačkog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova i BiH.

Sedmi sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, planiran za 6. i 7. decembra, što pokazuje na posvećenost dijalogu između EU-a i BiH, uprkos izazovima ssvremenih komunikacijskih uslova.

Izaslanstva EU-a i BiH tokom sastanka raspravljat će o napretku postignutom od prethodnog sastanka u ključnim područjima poput pravosuđa, temeljnih prava, borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, migracija te upravljanja granicama. Ova inicijativa ima šire europske implikacije, jer je usmjerena prema jačanju saradnje i usklađivanju normi i standarda.

U drugom dijelu telefonske sjednice, Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog sporazuma o upravljanju između njemačkog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova – BAMF, i Bosne i Hercegovine. Ovaj sporazum, kojeg je podržala SR Njemačka s grantom od 800.000 eura, ima za cilj dovršetak uspostave funkcionalnog, transparentnog i održivog sistema prihvata i integracije bh. državljana koji se vraćaju u BiH temeljem sporazuma o readmisiji.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.162.940 eura, pri čemu će preostalih 362.940 eura osigurati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, entiteti i lokalna razina vlasti. Ova inicijativa ima ključnu ulogu u osiguravanju optimalnih kapaciteta u odnosu na dinamiku prihvata i integracije državljana BiH, čime se potiče održiva reintegracija u društvo.