U Bosni i Hercegovini, zemlji kojoj je rat donio stravične posljedice, procesu podrivanja mira i huškanju na nove sukobe svjedočimo i danas. Veterani rata, okupljeni u Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH “Pravipožar”, uz podršku međunarodnih organizacija, kreću u proces obučavanja novih ratnih veterana i psihologa/inja kako bi postali svjesniji uloge koju mogu odigrati u izgradnji mira u zajednicama u kojima žive.

U narednom periodu Udruženje će identifikovati partnere u veteranskim udruženjima, kao i pojedinačne ratne veterane u Bosanskom Grahovu, Bosanskom Petrovcu, Drvaru, Ključu, Livnu, Mrkonjić Gradu, Glamoču, Ribniku i Sanskom Mostu kako bi proširili svoju mrežu aktivista, predstavili im metodologiju programa “Grupe za podršku ljudima sa iskustvom rata“ kao i animirali zainteresovane učesnike za učešće u budućim radionicama s ciljem izgradnje trajnog mira u BiH.

Podrška onima koji su najviše pretrpjeli

Treninzi za veterane i stručnjake/inje koji rade u području traume će podrazumijevati programe podrške za PTSP kako bi veterani naučili obraditi proživljene traumatične ratne doživljaje, kao i da bi im bila pružena znanja i vještine za rad u lokalnim sredinama.

“Svjedoci smo da se ratnim veteranima nerijetko manipuliše. Ovi gotovo zaboravljeni ljudi iz marginalizovanih i ruralnih područja su generacija koja je najviše trpjela u ratu i ovim programom im želimo pružiti priliku da govore o ratnim traumama, PTSP-u, ali i da im pružimo mehanizam podrške i načine da konstruktivno koriste svoje ratno iskustvo u zajednicama u kojima žive”, objasnio je predsjednik Udruženja “Pravipožar” Spasoje Kulaga.

Ovo udruženje okuplja ratne veterane iz svih nekada sukobljenih vojnih formacija u Bosni i Hercegovini. Program po kojem rade osmislili su stručnjaci Centra za ratnu traumu iz Novog Sada, a osim veteranima, obuka je namijenjena i profesionalcima koji rade na polju traume, kako bi pružili dodatnu podršku veteranima u lokalnim zajednicama putem postojećih sistema socijalnih usluga, kao što su centri za socijalnu zaštitu i centri za mentalno zdravlje.

Mnogi veterani se ne mogu suočiti s vlastitom prošlošću

“Kao rezultat ćemo dobiti 16 ljudi koji će se međusobno povezati i uključiti u rad, dobijajući priliku da podijele vlastita iskustva i dobiju povratne informacije. Isto tako u narednom periodu obučeni veterani i stručne osobe pokrenuće rad grupa za podršku u svojim lokalnim zajednicamaa. Cilj nam je pomoći veteranima i njihovim porodicama u borbi s posljedicama stresa i traume koju su proživjeli, osnažiti ih da budu nosioci promjena u društvu, prenijeti im znanja vezana uz PTSP koja bi mogla doprinijeti njihovom oporavku, srušiti predrasude među ljudima i povezati se sa udruženjima koja se takođe bave temama traume i PTSP-a”, objasnio je Kulaga.

Za “Pravipožar” ovaj projekat predstavlja novo poglavlje u radu i priliku da oko sebe okupe nove zagovarače mira, ali i unaprijede mentalno zdravlje stanovništva demistifikacijom pojmova koji se najčešće negiraju ili se o njima ne govori.

“Naš dosadašnji rad je pokazao da se mnogi veterani ne mogu suočiti sa vlastitom prošlošću, zbog toga su ovakvi projekti i rad sa stručnim osobama od izuzetne važnosti”, poručuju iz Udruženja koje od 2011. godine provodi aktivnosti u gradovima širom BiH kroz dijaloške radionice sa mladima, ženama koje su pretpjele ratnu traumu i veteranima. Aktivnosti Udruženja možete pratiti na web stranici www.pravipozar.org.ba, kao i na Facebook i Instagram profilu.