Veliki uspjeh: Studenti ETF-a napravili prvi čip u BiH

Studenti Elektrotehičkog fakulteta izradili su prvi čip u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o CMOS poluprovodničkoj tehnologiji koja, kako navode z ETF-a, predstavlja najsofisticiraniji tehnološki proces komercijalno dostupan na planeti, a realizacija ovakvih čipova se, uslijed visoke cijene, skupih alata i kompleksnosti, na svjetskim univerzitetima najčešće radi u sklopu doktorskih studija.

“Na našem fakultetu ovladavanje ovom tehnologijom postignuto je sa dva tima studenata treće godine osnovnih studija smjera Elektronika”, saopćeno je iz Elektrotehičkog fakulteta u Banjoj Luci.

Javno predstavljanje prvog čipa ikada realizovanog u BiH najavljeno je za četvrtak, 18. maja u 10 sati.

“Ovom prilikom predstaviće se i mogućnosti za studente u domenu razvoja čipova u okviru kompanija, kao i iskustva bivših studenata koji sada rade na razvoju čipova”, navode iz ETF-a.