„Ja sam punih 20 godina vatrogasac koji je raspoređen na aerodrom Banjaluka. Licenciran sam na rad na aerodromu, a takvu licenci ima 30-ak ljudi u cijeloj Republici Srpskoj. Imam licencu za spašavanje u poplavama i na brzim vodama u cijeloj Evropi tu licencu ima oko 3.000 ljudi. Sada sam prebačen u parking službu na mjesto kontrole i naplate parkinga a poznato vam je da su 634 mjesta parkinga u gradu ukinuta. Vjerujem da je to učinjeno zbog toga što sam član Narodnog fronta od samog osnivanja“, rekao je Jovica Vukelić na konferenciji za medije koja je održana danas ispred Gradske uprave Banjaluka.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, koji je i organizovao konferenciju kaže da se u Gradskoj upravi nastavlja sa progonom svih onih koji djeluju u okviru sindikata koji on predstavlja.

Podsjetio je da je prije deset dana takođe održao konferenciju zbog premještaja Neđeljka Radulovića iz Savjeta za pravna pitanja u Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu, a da je unazad 10 dana još jedan sindikalac- Jovica Vukelić dobio nezakonit premještaj. Riječ je kaže, o jednom od 40 vatrogasaca u BiH koji su osposobljeni za gašenje požara u najsloženijim okolnostima, na aerodromima: „ Vukelić je dobio premještaj u parking službu grada Banjaluka iako u proteklih godinu i po dana imamo oko 650 parkinga manje u odnosu na prethodni period, dok u isto vrijeme u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici imao 40 vatrogasaca manje u odnosu na broj koji je potreban da bi se normalno mogao organizovati rad četverobrigadnog sistema. Nakon Vukelićevog nezakonitog prebacivanja, otkaz je dobio potpredsjednik sindikalne organizacije u Gradskoj upravi, Vladimir Pudar a sve zbog gostovanja u Jutarnjem programu RTRS-a“, istakao je Marić dodajući i da najava gradonačelnika Banjaluke o povećanju radnika nije tačna.

Sekretar Sinidkata uprave Republike Srpske Milorad Mitrović je upozorio da sindikat neće dozvoliti nasilje nad radnicima, te da će uslijediti i sudski epilog zbog nezakonitog djelovanja u Gradskoj upravi.

Navedimo na kraju, da u Gradskoj upravi u Banjaluci djeluju dvije sindikalne organizacije, od kojih je jedna, prema tvrdnjama Republičkog sindikata uprave, bliska gradonačelniku, dok članovi druge sindikalne organizacije konstantno trpe mobing.