Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas prijedlog budžeta za 2024. godinu u iznosu od 71.629.766 KM.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je da je budžet dobrim dijelom socijalni, zato što je većina sredstava namijenjena za očuvanje pojedinih preduzeća, a odnosi se i na plate radnika. ” Kada oko 30 odsto sredstava bude odlazilo u te svrhe, a 70 odsto na davanja koja se tiču razvoja grada, onda možemo reći da imamo razvojni budžet”, rekao je Javor.

Iz Odjeljenja za finansije grada Prijedora ističu da je nakon usvojenog nacrta budžeta za iduću godinu održana javna rasprava, gdje je predloženo 29 zahtjeva građana, nevladinih organizacija i korisnika budžeta grada Prijedora. Usvojeno je 15, a 14 nije zbog nedostatka sredstava.

“Što se tiče razlike prijedloga u odnosu na nacrt budžeta to je 628.000 KM. Prijedlog koji je usvojen je manji u odnosu na nacrt, zbog kapitalnih investicija. Ono što je u nacrtu bilo u većem iznosu je investicija za kupovinu vozila TVSJ Prijedor u iznosu od 2,3 miliona KM. Međutim, stekli su se uslovi da se ta investicija realizuje na teret 2023. godine, tako da je nismo uvrstili u prijedlog za 2024. godinu. Ostaje oko 1,6 miliona KM za kapitalne investicije koje će biti finansirane iz namjenskih i kreditnih sredstava, a u budžetu su za 2024. godinu”, pojasnila je Maja Kunić, načelnik Odjeljenja za finansije grada Prijedora.
Na početku današnje sjednice Skupštine grada Prijedora novi odbornik Skupštine grada Prijedora Živko Babić položio je zakletvu, nakon što mu je Centralna izborna komisija BiH verifikovala mandat. Babić je na ovo mjesto došao nakon što je odbornik Dalibor Kos imenovan za vršioca dužnosti sekretara Skupštine.