Kao rezultat Javnog poziva za subvencioniranje aviosaobraćaja na području Kantona Sarajevo koji provodi Vlada KS, posredstvom Ministarstva privrede, te u saradnji s Turističkom zajednicom KS i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, uskoro će Sarajevo biti direktno uvezano i sa skandinavskim zemljama, odnosno sa Oslom i Štokholmom.

Komisija za stručnu ocjenu, nakon razmatranja zaprimljenih prijava, zapisnikom je utvrdila da je po Javnom pozivu pristigla jedna blagovremena prijava, a u pitanju je aviokompanija NORWEGIAN AIR AS.

Prijava aviokompanije „Air Arabia“ je neblagovremeno pristigla, te nije ni razmatrana.

Javni poziv, koji je bio otvoren do 12. februara 2024. godine, ima za cilj razvoj turizma, uspostavljanja novih destinacija i povećanje broja putnika. Prethodno je kroz javne pozive Sarajevo dobilo više novih direktnih aviokonekcija ili je povećan broj polazaka na destinacijama od strateškog značaja, te kao krajnji cilj ovog projekta Sarajevo će biti direktno povezano s 12 atraktivnih destinacija: Milano, Geteborg, London, Memingen, Brisel, Solun, Antalija, Izmir, Atina, Skoplje, Oslo i Štokholm.