U obrazloženju ministra Heleza kaže se da je za vojni budžet neophodno 1,77 milijardi KM kako bi se izvršila modernizacija pješadijskog naoružanja i opreme (68,5 mil. KM) te oklopnih vozila pješadije (147,8 mil. KM).

Zatim, neophodna je kupovina novog artiljerijskog naoružanja i samohodnih haubica od 155 milimetara (8,4 mil. KM), kao i modernizacija postojećeg naoružanja i opreme oklopnog bataljona (40,5 miliona KM). Nabavka šest srednjih transportnih helikoptera i 10 lakih višenamjenskih helikoptera, o kojima je već bilo govora, koštala bi ukupno 450,7 miliona KM.

Na koncu, oko 13 miliona KM bilo bi potrebno za kupovinu sredstava za nuklearno-biološko-hemijsku odbranu, a naknado bi bio definisan iznos za za dronove tipa Bayraktar i Njemačke tenkove Panther o čemu će se tek odlučivati.

U Helezovom mandatu budžet je povećan na 392 miliona (za 2023.).

Sada učetvorostručena cifra na prvi pogled djeluje megalomanski, Ali, dublja analiza otkriva i opravdanost zahtjeva, ali i razloge otpora povećanim vojnim izdacima.

Ministar Zukan Helez za medije o tome kaže:

“Ovdje se radi o potrebama za vojsku i odlukama o izdvajanju koje su već donesene u dva prethodna mandata VM BiH. Još 2016. godine donesena je odluka o modernizaciji, ali nikad nije realizovana. Zatim, u februaru 2017. godine donesen je i plan koliko u kojoj godini da se budžet poveća. Te su odluke i plan zasnovani na realnim potrebama koje kreiraju oficiri na svim nivoima.

Sada je zbog nestabilnih globalnih prilika vrijeme da se ovo dovede do kraja kako bi BiH bila konkuretna susjedima. Ako se neki budu prtivili ovome, završite ćemo to bez njih, svakako imamo podršku NATO-a rekao je Helez.