Prema nezavisnoj evaluaciji JLS, koje učestvuju u MEG 2 projektu, a u skladu sa MEG Metodologijom za dodjelu finansijske podrške temeljene na rezultatima, Grad Prijedor je osvojio treće mjesto među deset JLS iz cijele BiH, koje su učestvovale i u prvoj fazi MEG projekta.

Grad Prijedor je ostvario veoma visok napredak u oblasti uprave i sistema upravljanja, transparentnosti, unapređenja učešća građana u radu lokalne uprave, efikasnosti i efektivnosti, kao i pružanju vodnih komunalnih usluga.

Uspjeh Grada Prijedor se ogleda i u činjenici da smo se “takmičili” sa najuspješnijim opštinama i gradovima u BiH (Gradiška, Teslić, Tešanj, Bihać, Prnjavor, Žepče, Gračanica, Sanski Most, Bosanska Krupa), koje učestvuju u Projektu MEG 2, a samo prve tri od deset JLS su ostvarile pravo na grant sredstva, koja će biti upotrebljena za realizaciju prioritetnog infrastrukturnog projekta iz oblasti vodosnabdijevanja.

Doprinos uspjehu Grada Prijedor u prvom ciklusu MEG 2 projekta dali su gradonačelnik i njegov tim, koordinator Projekta MEG 2, tim Gradske uprave, imenovan od strane gradonačelnika, zadužen za implementaciju zacrtanih aktivnosti, Skupština Grada i odbornici, koji su podržali projekat usvajanjem novih procedura, odluka i pravilnika, kao i “Vodovod” a.d. Prijedor, koji je pokazao visoku operativnu efikasnost i aktivno učestvovao u ispunjavanju postavljenih kriterijuma i konačnom plasmanu Grada Prijedor.

MEG 2 projekat, koji se smatra najznačajnijim i najvećim projektom u oblasti lokalne uprave u BiH, u koji je uključena 31 JLS iz cijele BiH (10 JLS koje su učestvovale i u prvoj fazi MEG projekta i ostvarile pravo učešća i u drugoj fazi projekta i 21 nova JLS, koje nisu učestvovale u prvoj fazi) će trajati do marta 2025. godine.
Projekta MEG 2 finansiraju vlade Švajcarske, Švedske i Češke Republike, Delegacija Evropske unije u BiH i IPA fond, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH-UNDP BiH u saradnji sa partnerskim jedinicama lokalne samouprave.