Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijska uprava Prijedor danas su organizovali druženje sa građanima u okviru kampanje „Poštuj život, ne oružje“ koja se realizuje sa ciljem edukacije mladih o opasnostima koje sa sobom nosi nelegalno posjedovanje vatrenog oružja i nestručno rukovanje vatrenim oružjem, te posljedicama po život ljudi i imovine koje ove situacije mogu prouzrokovati. Kampanja se realizuje uz podršku UNDP-a i agencija za sprovođenje zakona u BiH.

U razgovoru sa građanima policijski službenici su ukazali na prevenciju kojom se može doprinijeti da se smanji posjed nelegalnog oružja i upozorili građane da oružje za ličnu bezbjednost, kao i samo lovačko naoružanje može biti potencijalna prijetnja i da se isto mora čuvati u skladu sa zakonskim propisima, što znači da mora biti zaključano i van domašaja drugih lica.

Učenicima osnovnih škola koji su došli da podrže kampanju, uz kviz na ovu temu, ukazano je na opasnosti koje su povezane sa oružjem i na procedure šta da urade u situacijama ako dođu u kontakt sa vatrenim oružjem.

Na području Policijske uprave Prijedor u periodu od januara do oktobra ove godine evidentirano je ukupno 27 krivičnih djela „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili minsko-eksplozivnih sredstava“ i 16 prekršaja po Zakonu o oružju i municiji i Zakonu o javnom redu i miru.

Policijska uprava Prijedor apeluje na građane da ukoliko legalno posjeduju vatreno oružje isto obezbjede i čuvaju na propisan način, a u slučaju nelegalnog posjedovanja oružja i municije isto dobrovoljno predaju nadležnoj policijskoj stanici ili pozovu besplatan broj 122.

Ujedno podsjećamo građane da Zakon o oružju i municiji propisuje amnestiju u slučaju dobrovoljne predaje oružja čije nabavljanje, držanje i nošenje građanima nije dozvoljeno, što znači da lice koje takvo oružje dobrovoljno preda neće odgovarati za nelegalno posjedovanje.