Policijski službenici Policijske uprave Prijedor danas su sa predstavnicima Auto-moto društva Prijedor učestvovali u aktivnostima kampanje „Lako je brzinu smanjiti“ koju realizuje Auto-moto savez u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske do 31. avgusta.

Imajući u vidu da je brzina jedan od osnovnih faktora rizika i da saobraćajne nezgode nastale usljed neprilagođene brzine kretanja imaju za posljedicu teške tjelesne povrede ili smrtni ishod, cilj ove preventivne kampanje jeste da se utiče na svijest vozača da je poštovanje saobraćajnih pravila i propisa, posebno ograničenje brzine kretanja, uslov za bezbjedno učešće svih učesnika u saobraćaju.

Realizujući preventivne aktivnosti kampanje policijski službenici i predstavnici Auto-moto društva su u Prijedoru na magistralnom putu Prijedor-Novi Grad vršili zaustavljanje i kontrolu svih vozila bez obzira da li su vozači prekoračili dozvoljenu brzinu kretanja na tom putnom pravcu. Predstavnici Auto-moto društva su vozačima simbolično dijelili mirisne jelkice, crvene za vozače koji prekorače brzinu kretanja i zelene vozačima koji su vozili u sladu sa propisanim ograničenjem. Svim vozačima upućen je apel na poštovanje saobraćajnih propisa i odgovorno ponašanje u saobraćaju.

Policijska uprava Prijedor apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, a posebno na vozače da poštuju ograničenja brzine kretanja.