U Domu za lica sa invaliditetom utočište su našli brojni štićenici kojima sudbina i život nisu bili naklonjeni, onemugućivši im samostalan život i brigu o sebi. U ovoj ustanovi imaju sve što im je potrebno, a u menadžmentu kažu da su, uprkos brojnim izazovima globalne i domaće ekonomske krize. prošlu godinu pozitivno poslovali.“Moram da kažem da smo zajedno sa radnicima prevazišli sve probleme i izazove, da smo na kraju poslovali pozitivno, da smo isplatili sve plate, poreze i doprinose i zaključno sa 31. 12. prema dobavljačima nismo imali dugova. S ponosom kažem da smo, i pored izazovne godine, imali uspješnu 2023. za našu ustanovu”, kaže Nikola Vujasinović, direktor Doma.

Zaposlenima u Domu za lica sa invaliditetom nije lako svakodnevno raditi sa štićenicima. Socijalni radnik Dragana Sredić ističe da bez potpune posvećenosti svih zaposlenih ne može biti ni uspjeha. Dodaje da i mali korak u napretku štićenika kolektivu znači mnogo i da je osmijeh na licu onih kojima pomažu najveća nagrada. “Život naših korisnika u Domu organizovan je kroz razne aktivnosti. Postoje radne i okupacione aktivnosti, ali naši korisnici su najviše zainteresovani za slobodne aktivnosti. Najviše vole muziku, druženje i muziko terapiju. To ih čini sretnim, a naš cilj jeste da njihov život učinimo što boljim i kvalitetnijim u Domu”, kaže Sredićeva.

U Domu naglašavaju da je finansijska stabilnost važna za normalno funkcionisanje i dodaju da im je najvažniji odnos i rad sa štićenicima. U upravi pojašnjavaju na koji način pokušavaju da unaprijede rad ustanove i uljepšaju život štićenika. “Osjeti se napredak u odnosu na raniji period. Uveli smo rad stručnih radnika u dvije smjene, tako da imamo zastupljene radno okupacione sekcije čitav dan, Imamo sportske sekcije, košarku, fudbal, stoni tenis, art terapiju, muziko terapiju. Planiramo da uvedemo dvije nove sekcije, kulinarsku i botaničku.Pripremamo prostor, nadamo se da ćemo u jesen sve završiti i imati i te nove sekcije”, ističe Vujasinović

U prijedorskom Domu za lica sa invaliditetom zbrinuto je 180 štićenika iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore. Najmlađi ima 12 a najstariji 71 godinu. Prošle godine na svojoj poljoprivrednoj ekonomiji proizveli su povrće sa rekordnim prinosom u odnosu na prethodni period i ustanovi uštedjeli 30 hiljada maraka. Štićenici najviše vole slobodne aktivnosti, a pored druženja i igre uz muziku, veliku radost im donosi i nadmetanje u fudbalu.