Povodom Svjetskog dana zemljišta koji se obilježava 05. decembra, organizovana je radionica u Neumu na kojoj se razgovaralo o važnosti očuvanja zemljišta kao resursa. Radionicu je podržala FAO organizacija, a učesnici su bili predstavnici različitih institucija, uključujući i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Republika Srpska raspolaže sa značajnim površinama poljoprivrednog i šumskog zemljišta, gdje je, pored ekonomske vrijednosti, važna i ekosistemska i ekološka vrijednost, jer zemljište nije samo resurs za proizvodnju hrane, nego i sredina koja doprinosi očuvanju kvaliteta voda, biodiverziteta, borbi protiv erozije, a njegova degradacija itekako doprinosi i klimatskim promjenama i gubitku biodiverziteta.

Pored navedenog, a imajući u vidu nadležnosti nad zemljištima kao resursom, mora se voditi računa o politikama, legislativi, a posebno nadležnostima nad prirodnim resursima Republike Srpske, što je zadatak politike, nauke i struke u ovoj oblasti.