Na poziv v.d. pomoćnika ministra za veterinarstvo Negoslava Lukića održan je sastanak sa direktorom Kancelarije za veterinarstvo BiH Sašom Boškovićem i predstavnicima Koordinacionog odbora živinara/peradara BiH.

Na sastanku su analizirane dosadašnje aktivnosti koje su nadležna tijela preduzala oko stvaranja preduslova za izvoz jaja A klase u EU.

Usaglašeno je da se dinamika aktivnosti ubrza i da preuzete aktivnosti budu završene do kraja februara.

Naredni sastanak je zakazan za prvu polovinu marta.