Danas je u Dječijoj biblioteci Humanog Brda na prigodan način obilježen Međunarodni dan maternjeg jezika.

Članovi Dječije biblioteke su govorili o fazama razvoja bosanskog književnog jezika.

Naš jezik je bosanski 🇧🇦.

Postojat će sve dok ga mi budemo govorili, razmišljali i pisali na njemu i dok se bude prenosio budućim genetacijama kao maternji.

U svijetu se 21. februara obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je UNESCO odredio kao dan kada se veća pažnja posvećuje pitanjima njegovanja jezičke i kulturne različitosti. 21. februara se obilježava Dan maternjeg jezika, koji je dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja, različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja.

Generalna skupština UNESCO proklamirala je 1999. godine Dan maternjeg jezika, kao sjećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u Istočnom Pakistanu (Bangladešu), jer su protestirali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. Briga o maternjem jeziku je način dokazivanja svijesti o vlastitom identitetu, ali i veoma osjetljivo mjesto tolerancije prema drugom i drugačijem.

U svijetu se trenutno govori oko 6.000 jezika.