Zbog redovnog godišnjeg održavanja postrojenja u četvrtak će u periodu od 8 do 11 h bez struje ostati naselja:

Brezičani i Industriska zona, Jutrogošta, Marini, Dragotinja, Čejreci, Malo i Veliko Palančište, Božići, Pašinac, Jelovac, Patrija, Bajramovića sokak i dio ulice Muharema Suljanovića(nove zgrade).