U periodu januar – novembar 2023. turisti su u BiH ostvarili 1.621.831 posjetu, što je za 18 posto više u odnosu na isti period 2022. godine i 3.431.903 noćenja, što je za 13,7 posto više u odnosu na isti period 2022. godine.

Broj noćenja domaćih turista manji je za 5,8 posto, dok je broj noćenja stranih turista viši za 25,5 posto u odnosu na isti period 2022. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 31,1 posto dok je 68,9 posto učešće stranih turista.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (14,2%), Srbije (12,3%), Turske (8,1%), Slovenije (6,7%), Saudijske Arabije (5,3%), Njemačke (4,8%), SAD (3,4%) i Ujedinjeni Arapski Emirati (3,1%) što je ukupno 57,9 posto.

Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 42,1% noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je Kuvajt sa 3,8 noćenja, Katar sa 3,3 noćenja, Egipat i Irska sa 3,2 noćenja, Ujedinjeni Arapski Emirati i Iran sa po 3 noći, Francuska, Albanija i Bahrein sa po 2,9 noćenja.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,2 posto.