created by dji camera

Na dnevnom redu su prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na povećanje cijena usluga prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada, o izmjeni i dopuni osnivačkih akata Turističke organizacije i o davanju saglasnosti za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja preduzeću “Unijat”.

Među 19 tačaka dnevnog reda pet je kadrovskih, dok će izvještaje i informacije podnijeti Dječiji vrtić “Radost”, Narodna biblioteka “Ćirilo i Metodije”, Muzej Kozare i “Kozarski vjesnik”, a biće osnovan i kolegijum Skupštine grada.