U petak, u periodu od 8 do 12 sati bez struje će biti:
Donja i Gornja Puharska, Čejreci, Crna Dolina, Veliko i Malo Palančište, Božići i Jelovac.

Razlog isljučenja je redovno održavanje postrojenja.