Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS-a, koji je stupio na snagu 17.10.2023. godine (Službeni glasnik RS-a broj: 90/23 – BiH), propisao je nekoliko novina:

– Prekršajnim nalogom sada se može izreći zaštitna mjera zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

– Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera nastupa kada proteknu dvije godine, dok je prethodnim zakonskim rješenjem zastarjelost nastupala protekom jedne godine od dana pravosnažnosti rješenja o prekršaju, odnosno izvršnog prekršajnog naloga kojim su izrečene zaštitne mjere.
– Osoba zatečena u izvršenju prekršaja koja odbije da se podvrgne testiranju na opojne droge i sredstva može se zadržati do oporavka a najduže do 12 sati. Ova mjera ranije nije bila predviđena.

Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS-a predviđena je mogućnost da okrivljene osobe novčanu kaznu i troškove platnog prometa mogu platiti elektronski, uz korištenje POS terminala (standardno ili beskontaktno plaćanje) na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlašćenog službenika, u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlaštenog organa, uz izdavanje dokaza o uplati, saopćio je MUP RS-a.

Trenutno se, dodaju, u MUP-u RS-a sprovode potrebne procedure, kojima će se omogućiti uvjeti za realizaciju navedne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima RS-a.