Milanko Mihaljica, narodni poslanik, postavio je pitanje na sjednici Narodne skupštine šta je Vlada RS u proteklom periodu uradila po pitanju Trgovske gore i zatražio je da mu se pismeno dostavi nova rezolucija i informacija za koju se Vlada RS prije nekoliko mjeseci obavezala da će dostaviti.

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i eklogiju Republike Srpske Bojan Vipotnik nije prisutan na današnoj sjednici Narodne skupštine, pa je na pitanje odgovorio Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Šeranić je rekao da se na ovom pitanju radi kroz više mninistarstava i vjeruje da će na narednoj sjednici Narodne skupštine biti dostavljena informacija Vlade RS.

Miljaca je rekao da mu se čini da se o ovom pitanju u jednom trenutku dosta govorilo i da se digla prašina po ovom pitanju, ali da se o ovoj temi prestalo pričati i da se boji da ona nije više u fokusu Vlade RS.

“Na ovom pitanju Vlada RS mora raditi u kontinuitetu”, rekao je Miljaljica.

Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske saopšteno je da će se ministar Bojan Vipotnik sastati danas danas u Beču sa ministarkom za zaštitu klime, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju Austrije Leonorom Gevesler.

Cilj ovog sastanka je, kaže ministar Vipotnik, da se međunarodna javnost upozna sa jasnim i argumentovanim stavom svih nivoa vlasti u BiH da je izgradnja odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada koje Hrvatska želi da izgradi na samoj granici sa BiH neprihvatljiva i da bi predstavljala presedan na globalnom nivou.

Iskoristiću ovu priliku da upoznam ministarku Gevesler, između ostalog, i da će stručni timovi nadležnih institucija Republike Srpske i FBiH već u ponedjeljak započeti sa istraživanjima u Novom Gradu, i da ćemo rezultate njihovih analiza koristiti kao ključne argumente u dokazivanju da je Trgovska gora područje koje je krajnje neprihvatljivo za skladištenje radioaktivnog i nuklearnog otpada pobijanju namjera Hrvatske da skladišti radioaktivni otpad s druge strane Une“, rekao je ministar Vipotnik i podsjetio da je Vlada Republike Srpske obezbijedila u budžetu za ovu godinu milion KM za istraživanja.

Na današnjem sastanku u Ministarstvu za zaštitu klime, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju Republike Austrije, uz ministra Bojana Vipotnika, biće prisutni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac, ministarka okoliša i turizma F BiH Nasiha Pozder, ambasador BiH u Austriji Siniša Bencun te Nemanja Galić i Emir Dizdarević kao predstavnici Pravnog i Ekspertskog tima za problematiku Trgovske gore.