Skupština povjerilaca prijedorskog ribnjaka “Saničani” danas je na ročištu pred Okružnim privrednim sudom u Prijedoru donijela odluku o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica.
Odbor povjerilaca ovlašten je da pripremi i predloži uslove prodaje, o čemu će konačnu odluku donijeti Skupština.

Protiv odluke o prodaji bio je advokat Zoran Bubić u svojstvu povjerioca i punomoćnika povjerioca Radojice Ratkovca iz Prnjavora.

Bojana Rauš Pilipović iz Pravobranilaštva Republike Srpske predložila je da Skupština ovlasti odbor povjerilaca da sa stečajnim upravnikom pregovara sa Vladom Republike Srpske o kupovini ribnjaka jer, kaže, postoji veliki interes države, odnosno Vlade za nastavak poslovanja, odnosno kupovine stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Vladimir Radulović iz “Voda Srpske” rekao je da prijedorski ribnjak nije samo privredno društvo već i strateški hidrotehnički objekat za grad Prijedor i Republiku Srpsku, te da se zato na ovaj stečaj ne može gledati kao na bilo koji drugi.

“Smatram da je ovo dobro koncipirana odluka da odbor povjerilaca predloži uslove koje bi neko morao da ispuni da bi mogao da učestvuje u nadmetanju. Iako je veliki teret na odboru, smatram da je to u ovom slučaju neophodno”, rekao je Radulović.

On je istakao da je razgovarao sa inženjerima i da je, prema njihovim procjenama, potrebno uložiti do 15 miliona KM u ribnjak da bi se imao objekat zaštite od poplava, a ne rizik.

Stečajni sudija Amra Grozdanić naložila je stečajnom upravniku da u roku od 15 dana angažuje procjenitelja imovine razlučnog povjerioca, budući da to nije učinjeno prilikom postupka procjene imovine.

Ona je insistirala na tome da konačnu odluku o uslovima prodaje zbog transparentnosti donese skupština akcionara, a ne odbor povjerilaca.

Skupština je jednoglasno usvojila i izvještaj o radu stečajnog upravnika u 2023. godini po kojem su ostvareni prihodi od 64.456 KM i rashodi od 133.324 KM, a razlika je pokrivena tako što je na kraju 2022. godine na računu bilo oko 65.000 KM.

Ročištu je prisustvovalo pet sadašnjih i jedan bivši radnik ribnjaka, kao i punomoćnici povjerilaca Veterinarski zavod Subotica, Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje Republike Srpske, “M:tel”, “Elektrokrajina” Banjaluka i “Arselor Mital Prijedor”.

Prijedorski ribnjak osnovala je 1903. godine porodica čeških doseljenika Burda i za 120 godina postojanja prošao je niz vlasničkih i organizacionih transformacija, a upravlja posjedom površine 1.367 hektara.

Stečaj je otvoren u martu 2022. godine, a protiv većinskog vlasnika Radojice Ratkovca Okružno javno tužilaštvo Prijedor u februaru prošle godine podiglo je optužnicu zbog krivičnog djela nezakonito postupanje u privrednom poslovanju kojim je oštetio javne prihode za oko pola miliona.

Agencije