Željeznice RS planiraju u ovoj godini da ostvare skromnu dobit od 84 marke, nakon čega najavljuju poslovni preporod za narednu i 2026. godinu, gdje bi dobit trebala biti veća od deset miliona maraka.

Oni svoj optimizam grade na procesu restrukturiranja koji je u toku, a u kojem je Vlada preuzela obaveze “Željeznica” po osnovu inostranih kredita, a koje će se konvertovati u kapital.

“Realizacija projekta restrukturisanja dovešće i do smanjenja troškova poslovanja, a kroz optimizaciju poslovanja i informatizaciju društva. Konačan rezultat trebao bi se ogledati u sposobnosti “Željeznica” da budu finansijski stabilne, kao i u kvalitetu pruženih usluga, što će u značajnoj mjeri povećati konkurentnost ovog javnog preduzeća”, stoji u planu poslovanja za period 2024. – 2026. a koji će se naći pred akcionarima preduzeća na sjednici početkom marta, objavio je Capital.

Kad je riječ o finansijskom planu, poslovni prihodi preduzeća u ovoj godini bi trebali iznositi 81,1 milion KM, a u naredne dvije godine 95,7 i 97 miliona maraka, dok su rashodi za sve tri godine na istom nivou od oko 86,8 miliona KM.

Po pitanju prodaje učinka, prevoza putnika i robe planira se skroman rast prihoda do dva posto, ali preduzeće računa na značajne prilive od subvencija koje su u 2024. godini 19,6 miliona KM, a u 2025. i 2026. godini preko 38 miliona KM.

Najveći troškovi u radu “ŽRS-a” su plate i naknade radnika, a imaju tendenciju rasta i kreću se od 48,5 miliona KM u ovoj do 52 miliona KM u 2026. godini.

Kada je riječ o zaposlenima, njih je na evidenciji preduzeća krajem prošle godine bilo 1.814, dok je za naredne dvije u planu da ih bude 2.098.