Povodom Svjetskog dana svjesnosti o autizmu Udruženje građana za pomoć i podršku licima i porodicama lica sa atipičnim razvojnim karakteristikama “Plavi balon” organizovalo je šetnju centrom grada s plavim balonima.Ove godine se u svijetu obilježava pod motom „Nismo nevidljivi“.U Prijedoru je obilježen pod motom „I ja volim nekog s autizmom“. Puštanjem plavih balona u vazduh se želi istaknuti nedovoljna informisanost javnosti o ovom poremećaju koji je sve prisutniji u našem društvu.

Jovana Đaković, majka dječaka u spektru autizma kaže da je njen sin imao 22 mjeseca kada su shvatili da ima problem i da se ne razvija kako treba.

“Kada vratimo film unazad mogli smo to da primjetimo i mnogo ranije, ali čovjek nekako to odbija. Sačekaj progovoriće, sačekaj …Različiti su načini na koje otkrijete da se dijete ne razvija kako treba, naše dijete se do godine i mjesec dana razvijalo sasvim uredno, moglo bi se reći napredno, onda funkcije koje je stekao je počeo da gubi. Govor je počeo da gubi, socijalne reakcije, interakcije sa ukućanima, taj neki emotivni dio, sve je počelo da gubi”, kaže Jovana.

Ova majka kaže da je dug put dok od jednog disharmoničnog razvoja koja je radna dijagnoza za svu djecu koja kasne u razvoju u bilo kojoj sferi, dođete do dijagnoze iz autističnog spektra. UG “Plavi balon” trenutno ima 58 članova, od kojih je 22 djece. Po podacima iz Centra za socijalni rad Prijedor u našem gradu ima 36 osoba sa poremećajem iz spektra autizma.

Predsjednik UG “Plavi Balon” Vojin Nišević navodi da je 6 registrovano prošle godine. ” Naša ideja je bila, a zato trebaju značajna finansijska sredstva da mi ovdje imamo u našem udruženju bar jednog logopeda , defektologa i psihijatra i psihologa, makar da nam dolazi pod ugovorom ili nešto, međutim tu su dvije stvari u pitanju: nedostaju nam sredstva, a ni grad ne znam koliko to sve može da pokrije, a opet druga stvar je nedostatak tih kadrova”, ističe Nišević.On navodi da je Dom zdravlja izišao u susret i zaposlio jednog logopeda, ali da je to nedovoljno. Grad Prijedor je prepoznao značaj ovakvog udruženja i trenutno se radi na pronalaženju adekvatnog prostora za udruženje. Grad Prijedor je u budžetu za 2024. Godinu obezbijedio sredstva za sufinansiranje redovnih aktivnosti udruženja. Putem projekta Reload2 koji finansira EU , a realizuje UNDP u BiH u saradnji sa gradom Prijedorom udruženje je finansijski podržano u vrijednosti od 18. 000 KM.

Aleksandar Milješić načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u GU Prijedor kaže da će grad Prijedor i u narednom periodu pružati punu podršku ovim i sličnim udruženjima.

“Danas jednom šetnjom evo skrenućemo pažnju na važnost ove populacije i simboličnim puštanjem plavih balona, plava boja je i simbol ovog udruženja i ove populacije, dakle skrenućemo pažnju na važnost i sveprihvaćenost ove populacije u napšoj društvenoj zajednici”, kazao je Milješić.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu obilježava se svakog 2. aprila čime se želi skrenuti pažnja na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života. Sveobuhvatni akcijski plan za mentalno zdravlje Svjetske zdravstvene organizacije za period 2013. – 2030. godina i Rezolucija Svjetske zdravstvene skupštine pozivaju zemlje da riješe postojeće značajne nedostatke u ranom otkrivanju, njezi, liječenju i rehabilitaciji za mentalne i neurorazvojne poremećaje i stanja koja uključuju i autizam.

Kozarski