Zbog nemogućnosti da se u kratkom vremenskom roku otkloni kvar na kotlu gdje je juče došlo do havarije, kako smo i najavili, nabavili smo mazut i potpalili kotlove na mazut.

Trenutno je dostignuta potrebna temperatura i toplotna energija se polako pušta kroz sistem do naših korisnika. U naredna dva časa svi građani koji koriste naše usluge dobiće grijanje.

Količina mazuta koja je nabavljena biće dovoljna za narednih 15 dana budući da smo dio kotla koji je u kvaru poslali na remont i očekujemo da ćemo u narednih desetak dana dobiti ispravan dio.

I ovom prilikom zahvaljujemo na razumijevanju zbog nepredviđene situacije koja je ugrozila rad naših postrojenja i time uticala na snabdijevanje toplotnom energijom naših korisnika.