Tekst se nastavlja ispod oglasa

Advokati u Republici Srpskoj sa pažnjom prate posljednje događaje u sferi društvenih dešavanja koja se reflektuju na sve građane Republike Srpske, pa tako i Bosne i Hercegovine.
Advokati su čuvari osnovnih ljudskih prava i sloboda, jednako kao i osnovnog demokratskog principa „vladavina prava“.

Govoriti o vladavini prava u društvenom sistemu koji sve više počiva na samovolji i kršenju međunarodnog i domaćeg prava postaje puka floskula.

Nužno je podsjetiti javnost da je Dejtonskim mirovnim sporazumom zaustavljen ratni sukob u Bosni i Hercegovini, a da je Bosna i Herecegovina suverena država i ujedno članica Ujedinjenih nacija.

Ustav Bosne i Hercegovine koji je zapravo Aneks 4 Dejtonskog sporazuma jasno propisuje da opšta načela međunarodnog prava predstavljaju integralni dio pravnog sistema u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima, a jedno od najvažnijih opštih načela međunarodnog, ali i domaćeg prava je ono koje nalaže imperativ poštovanja ugovora koji je „zakon za stranke“.

Ovo dalje znači da niko ne može da uzme sebi za pravo da iz ugovora uzima i poštuje samo određene segmente tog ugovora, a da druge zanemaruje, ili ih tumači samo na način kako to jednoj ugovornoj strani odgovara.

Pravni sistem jedne države se mora poštovati uvažavanjem njenog pravnog poretka i njenih institucija, a ne grubim miješanjem u taj sistem intervencijama koje stvaraju pravnu nesigurnost i unose nemir građanima bilo od strane političara ili drugih lica.