U sali Općinskog vijeća danas su potpisani ugovori o stipendiranju studenata sa područja općine Sanski Most. Općina Sanski Most će u ovoj godini stipendirati ukupno 95 studenata, koji su na osnovu konkursa ostvarili to pravo.

Općina Sanski Most je početkom februara raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija redovnim studentima sa područja općine Sanski Most koji studiraju na akreditiranim državnim fakultetima u BiH. Na predmetni konkurs, apliciralo je 99 kandidata, od kojih je 95 ispunilo uslove konkursa, i steklo pravo na stipendiju.

Nakon što je završena kompletna konkursna procedura, i okončan žalbeni rok, danas je upriličeno potpisivanje ugovora, a ugovore je potpisao općinski načelnik Faris Hasanbegović. Mnogi studenti zbog fakultetskih obaveza nisu bili u mogućnosti da budu prisutni, tako da su stipendijske ugovore većinom potpisali njihovi roditelji.

 

Svake godine u budžetu općine Sanski Most planiraju se sredstva za stipendiranje studenata, a budžetom za ovu godinu, za stipendiranje studenata izdvojeno je 140. 000 konvertibilnih maraka. Kako je predviđeno konkursom, visina mjesečne stipendije utvrdit će se na način da će se sredstva osigurana u Budžetu, dijeliti srazmjerno broju kandidata koji ispune uslove za dodjelu stipendija, a stipendije će se isplaćivati u 9 jednakih mjesečnih rata. Spomenimo da je prošle godine za ove namjene u budžetu bilo izdvojeno 145. 000 maraka, a općina je stipendirala 121 studenta.