Općinsko vijeće Sanski Most održalo je juče vanrednu sjednicu na kojoj je usvojen je izvještaj o procjeni šteta od prirodnih i drugih nesreća na području općine Sanski Most. Pomenuti izvještaj šačinjen je od strane općinske komisije za procjenu šteta, u kojem se nalaze podaci o pričinjenim štetama koje su nastale usljed velikih poplava u maju mjesecu ove godine.

Prema izvještaju općinske komisije ukupna šteta pričinjena na području općine Sanski Most iznosi 1. 597. 615 KM. Ukupna površina općine zahvaćena poplavom iznosila je 1. 171 hektar, a najveća šteta pričinjena je na građevinskim objektima u vlasništvu pravnih lica i građana, te je utvrđena u iznosu od oko milion konvertibilnih maraka. Također, štete su u mnogo manjem iznosu evidentirane na obrtnim sredstvima u domaćinstvima, te na poljoprivrednim zasadima. Podsjećamo, uzrok poplava bile su obilne kišne padavine, 14., 15. i 16. maja ove godine, zbog čega je na području općine proglašeno stanje prirodne nesreće. Tom prilikom najviše su stradala područja koja gravitiraju vodotocima Blihe, Zdene, Željeznice, Gračanice, Majdanuše, Sanice i drugih manjih bujičnih vodotoka.

Predsjednik komisije Tehvid Hajrić, upoznao je vijećnike sa radom ove komisije, te je istakao neophodnost usvajanja izvještaja do kraja ove kalendarske godine, kako bi isti mogao biti dostavljen Vladi Unsko-sanskog kantona, od koje se očekuje da u budžetu planira sredstva za sanaciju pričinjenih šteta. Općinski vijećnici su u svojim diskusijama pohvalili rad komisije, te je ovom prilikom istaknuto kako je u narednom periodu potrebno raditi na donošenju i usvajanu svih nephodnih dokumenata koji regulišu oblast preventivnog djelovanja i zaštite od prirodnih nesreća.

Inače općina Sanski Most je u ovoj godini poduzela određene aktivnosti na prevenciji od poplava, kao što su čišćenje manjih riječnih vodotoka i odvodnih kanala, ali i druge preventivne radnje. Također izvršena je isplata novčanih sredstava građanima čiji su stambeni objekti uništeni ili oštećeni prilikom poplava koje su zadesile područje općine Sanski Most u decembru prošle godine. Pored podataka o procjeni šteta, u izvještaju je ponuđen i prijedlog mjera za prevazilaženje posljedica od poplava, a oni se tiču nadoknade štete, donošenje plana interventne zaštite materijalnih dobara od prirodne nesreće, kao i ostalih mjera kao što su čišćenje riječnih korita, pročišćavanje postojećih te formiranje nove mreže odvodnih kanala, te poboljšanje dinamike investicionog ulaganja u kanalizacionu infrastrukturu.

Dodajmo da je na jučerašnjoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća, svečanu izjavu dao Samir Alagić, kao novi vijećnik ispred Naše stranke, te će na ovom mjestu zamijeniti Nađu Nukić, koja je podnijela ostavku na mjesto vijećnika u Općinskom vijeću Sanski Most.