Vodostaj rijeke Sane konstantno opada pa je u 18 sati izmjeren nivo rijeke koji je iznosio 365 cm.

Opadaju i pritoke Sane, a u narednom periodu očekuje se nastavak ovog trenda i konačna normalizacija prilika.

članovi Ronilačkog kluba “Vir” iz ovog grada, stavili su se na raspolaganje Civilnoj zaštiti Grada Bihaća, te skupa sa načelnikom Vatrogasne jedinice Bihać, Mirsadom Šehićem, obišli ugrožena područja.