U užem dijelu grada nedavno su postavljeni novi uređaji za naplatu parkiranja.

Ovi uređaji nabavljeni su od strane Javnog-komunalnog preduzeća Sana, koje na području naše općine upravlja svim javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata. Javno-komunalno preduzeće Sana, iako se nalazi još uvijek u stečaju, u posljednje vrijeme nastoji kroz nabavku nove opreme podići nivo svojih usluga, modernizirati uređaje i radnu mehanizaciju s kojima raspolaže, a posljedenja u nizu investicija jeste kupovina novih uređaja za naplatu parkiranja – parkomata.

Na ovaj način otvaraju se brojne mogućnosti za daljnja unaprjeđenja i uvođenje novih oblika naplate i kontrole u oblast javnog parkiranja, a ukupno je instalirano pet parkomata koji se nalaze na pet lokacija u gradu. Dva su nova parkomata u Prijedorskoj ulici, te po jedan na parkiralištima kod Hamzibegove džamije, Autobuske stanice i Opće bolnice. Naplatu, nadzor nad parkiranjem, održavanje i druge poslove na javnim parkiralištima vrši sansko komunalno preduzeće, koja su mu dodijeljena odlukom Općinskog vijeća.

Inače JKP Sana trenutno upravlja sa oko 400 parkirnih mjesta otvorenog tipa, a nedavno je broj parking mjesta proširen na određenim lokacijama. Inače cijena parkinga u Sanskom Mostu već godinama se ne mijenja, i ona iznosi 1 KM za sat vremena parkinga, s tim da postoji mogućnost kupovine dnevne karte po cijeni od 5 KM, kao i mjesečne te godišnje parking karte.

U ovom preduzeću ističu da još uvijek sva javna parkirališta nisu „pokrivena“ parkomatima, ali imaju u planu da u budućnosti na svim parkiralištima postave uređaje za naplatu ove usluge, što će u velikoj mjeri olakšati rad ovog preduzeća.