Nekropola srednjovjekovnih stećaka, koja se nalazi na brdu Martin, u blizini površinskog kopa Zlauša, na području sela Fajtovci, dvadesetak kilometara od Sanskog Mosta, mogla bi u bliskoj budućnosti biti ugrožena uslijed eksploatacije uglja na ovim prostorima.

Nekropola je skrivena u manjoj šumici na vrhu ovoga brda, a kameni monumenti su prekriveni šibljem, rastinjem i gustom travom, mnoge je godinama unatrag prekrila zemlja, pa nisu ni vidljivi golim okom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, zanimljivo je kako ovaj lokalitet nikada u prošlosti nije bio predmet ozbiljnijih arheoloških proučavanja, ali je evidentiran u mapu kulturno istorijskog naslijeđa na ovim prostorima. Navodi se kako su se na tom lokalitetu nalazili ostaci srednjovjekovne crkve i groblje koju čini nekropola od oko pedeset stećaka u obliku sanduka i sarkofaga, od kojih se mnogi već tada bili uništeni i oštećeni. Navedeno je kako nekropola pripada periodu kasnog srednjeg vijeka.

U međuvremenu, u poslednjim decenijama ovaj prostor prepušten je nemaru i zaboravu, te još više devastiran, a mnogi kameni monumenti su odneseni ili uništeni.

Sanartv