Općinsko vijeće Sanski Most u petak je, na vanrednoj sjednici, usvojilo Prostorni plan ove općine, čiji je rok važenja narednih 20 godina, a usvajanjem ovoga dokumenta riješiće se veliki broj problema koji su u proteklim godinama kočili prostorni i privredni razvitak ove lokalne zajednice.

Zanimljivo je kako je stari prostorni plan istekao prije pet godina, a donošenje novog je, zbog različitih administrativno-pravnih razloga, sve do sada bilo zakočeno.

“Na ovaj način rješavamo jedan od najvećih problema koji je vezan za prostorno-plansko planiranje i definišemo razvoj općine u iduće dvije decenije. Izrada ovoga dokumenta je bila složena i dugotrajna, te je potrajala nekoliko godina i za to vrijeme smo morali ishodovati dozvole i odobrenja nadležnih institucija na svim razinama vlasti”, istakao je Faris Hasanbegović, načelnik ove općine.

On je dodao kako je nosilac izrade bio Institut za građevinarstvo “IG Banjaluka”, čiji su predstavnici naveli kako su njime obuhvaćene glavne prirodno-geografske, demografske, hidrografske i kulturološke karakteristike obuhvata plana, odnosno cijelog područja općine Sanski Most, na osnovu kojih je definisan plan razvoja i unapređenja na dugoročni period od dvije decenije.

Inače, za donošenje ovoga dokumenta vladao je veliki interes građana koji su nadležnim općinskim službama dostavili više od 400 primjedbi i prijedloga, a što je najvažnije, njegovim usvajanjem konačno će biti omogućena pretvorba poljoprivrednog u građevinsko zemljište, te time otkočen proces izdavanja građevinskih dozvola, kojih je trenutno preko 80 na čekanju.

Zbog nepostojanja prostornog plana posljednjih godina u značajnoj mjeri je zaustavljena nova gradnja na području ove lokalne zajednice, a na čekanju je i nekoliko velikih investicijskih projekata. Među takvim projektima je i gradnja nove proizvodne hale njemačkog investitora koji planira otvaranje novih 250 radnih mjesta.

“Imamo pritisak investitora koji žele graditi, a ne mogu dobiti potrebne dozvole. Razlog tome je što je nadležno kantonalno ministarstvo ranije obustavilo sve administrativne postupke oko pretvaranja poljoprivrednog u građevinsko zemljište sve dok se ne donese prostorni plan općine i to smo sada konačno riješili”, istakao je Hasanbegović.