Fontana na Trgu ljiljana u Sanskom Mostu trebala bi uskoro ponovo proraditi s obzirom da nije bila u funkciji nekoliko godina, te će se time uljepšati i obogatiti ovaj prostor.

Za izvođača radova izabrana je firma Grizelj iz Sarajeva, a nadzor nad radovima obavljaće “Bifax” iz Sanskog Mosta. Kako saznajemo, fontana već duže vrijeme nije u funkciji zbog kvara na pumpnom sistemu, što će sada biti otklonjeno, a oabaviće se i potpuna rekonstrukcija fontane. Ovom prilikom skrećemo pažnju i na stanje fontane koja se nalazi na lokalitetu autobuske stanice, ali već duže od decenije nije u funkciji što predstavlja ržnu sliku na ovome prostoru.

Ranije su postojali planovi da se ovaj prostor stavi u funkciju dječijeg igrališta, ali po tom pitanju do sada ništa nije urađeno.

Također, zanimljivo je kako će Sanski Most, završetkom radova na rekonstrukciji gradskg parka koji će nositi ime po generalu Mehmedu Alagiću, dobiti još jednu fontanu.