U Opću bolnicu Sanski Most dopremljen je novi CT aparat koji će u značajnoj mjeri unaprijediti zdravstvene usluge u toj ustanovi, potvrdio nam je direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Mustafa Avdagić. Prema njegovim riječima, u narednom periodu uslijediće ugradnja pomenutog aparata i njegovo puštanje u upotrebu.

Inače, nabavka čija je vrijednost procjenjena na 800 hiljada maraka, odvijala se kroz program finansijske konsolidacije zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, kojim je obuhvaćena i sanska bolnica. Nabavka ovoga uređaja u proteklom periodu nametnula se kao poseban imperativ, jer se pacijenti koji trebaju ovu vrstu zdravstvenih usluga šalju na pregled u Kantonalnu bolnicu u Bihaću.

Sve to poskupljuje liječenje i komplikuje situaciju, jer se termini čekaju po mjesec ili više dana, a poslednjih godina često je dolazilo do kvarova CT aparata u Bihaću, pa su pacijenti bili primorani da se oslanjaju na privatne zdravstvene ustanove. Nabavka pomenutog aparata imaće i značajan ekonomski efekat za sansku bolnicu koja u prošlosti nikada nije ni posjedovala takav uređaj.